Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Naše služby

sluzba

Převzetí bioodpadu

BIOODPAD tvoří biologicky rozložitelná hmota ze zahradnictví, zemědělství, lesnictví. Je to surovina pro recyklaci – kompostování.

více informací
sluzba

Převzetí stavebního odpadu

Stavební odpad vzniká při demolicích a zemních pracích, při výstavbách a opravách. Můžeme jej rozdělit na směsný stavební odpad (cihelné sutě), betonové kry, živičné kry (asfalt), ...

více informací
sluzba

Sběrný dvůr

SBĚRNÝ DVŮR přebírá různé druhy odpadů především od občanů mikroregionu Buchlov.

více informací

Aktuálně